Thursday, November 12, 2009

Ondertitels helpt spraakbegrip

Ondertitels kijken in vreemde taal helpt spraakbegrip

Radboud Universiteit Nijmegen: 11 november 2009

Als je buitenlandse films - in een taal die je redelijk beheerst -
bekijkt met ondertitels in dezelfde taal, leer je de taal extra goed
verstaan. De visuele hulp van de ondertitels maakt namelijk dat je
persoonlijke uitspraakverschillen of dialectvariaties snel op de
juiste manier gaat interpreteren. Zet je Nederlandse ondertitels aan
dan is het effect omgekeerd: je begrijpt de taal in de film slechter.

Beter

Deze ontdekking publiceren Holger Mitterer van het Max Planck
Instituut voor Psycholinguïstiek (MPI) en James McQueen (MPI en
Radboud Universiteit Nijmegen) vandaag in het hooggewaardeerde
tijdschrift PLoS ONE. In de studie lieten ze studenten 25 minuten
kijken naar Engelse films met vreemde accenten, zoals Schots of
Australisch. Keken ze met Engelse ondertiteling dan was hun begrip van
het gesproken Schots of Australisch na die 25 minuten al verbeterd. De
ondertitels helpen je namelijk om te begrijpen hoe de woorden zouden
klinken in standaard-Engels zodat je razendsnel de klankverschillen
leert herkennen.

Nederlandse ondertitel vermindert begrip
De controlegroep zag de films met Nederlandse ondertitels en moest het
dus zonder leerhulp doen. Dat was te merken. Na het experiment
begrepen de proefpersonen de regionale varianten zelfs slechter.

De onderzoekers vinden het een goed idee om mensen die een vreemde
taal leren zoveel mogelijk ondertitels te presenteren in de taal die
in een programma gesproken wordt. Op DVD's is dat vaak geen probleem.
En ook op de Nederlandse televisie zou je de taal van de ondertiteling
zelf moeten kunnen kiezen. Het zal nog wel even duren voor dat dat
mogelijk is.

Voor wie niet wachten kan om al tv-kijkend zijn Engels te verbeteren:
Kies teletekstpagina 888 bij de BBC. TV5 heeft Franse ondertitels in
de aanbieding.

<http://www.ru.nl/actueel/nieuws/bsi/ondertitels_kijken/>